BHD 120 / month - Bakanteng Kwarto Para sa Kabayan

Bakanteng malaking Kwarto po para sa Babaeng kabayan. May kasama na po AC at Bed. Libre na po ang electricity at pede po gumamit ng washing machine at ibang kitchen tools.
Available na po at pede na tirhan.


Tubli, Rooms Available, BHD 120 / month - Bakanteng Kwarto Para sa KabayanTubli, Rooms Available, BHD 120 / month - Bakanteng Kwarto Para sa KabayanTubli, Rooms Available, BHD 120 / month - Bakanteng Kwarto Para sa KabayanTubli, Rooms Available, BHD 120 / month - Bakanteng Kwarto Para sa Kabayan