SAR 800 / Kwarto Para Sa Kabayan Kompleto Na Titira Nalang

Kwarto Para Sa Kabayan (Kompleto Na, Titira Nalang)
- Free WiFi Use (STC DSL Unlimited Connection
- bakante na ang kwarto mula Oktubre-2 (Byernes) para malipatan.
- may koneksyon na ng internet, libre tubig at kuryente.... titira nalang
- kompleto na sa gamit ang bahay, may washing machine pang magagamit
- pwedeng magamit ng titira ang lahat ng kasangkapan sa kusina kung mag luluto
- kung ang uupa ay sa loob ng refinery nag tratrabaho, pwedeng ihatid-sundo sa trabaho (may bayad buwanan ang transport)

Yanbu, Household Items, SAR 800 / Kwarto Para Sa Kabayan Kompleto Na Titira NalangYanbu, Household Items, SAR 800 / Kwarto Para Sa Kabayan Kompleto Na Titira NalangYanbu, Household Items, SAR 800 / Kwarto Para Sa Kabayan Kompleto Na Titira NalangYanbu, Household Items, SAR 800 / Kwarto Para Sa Kabayan Kompleto Na Titira NalangYanbu, Household Items, SAR 800 / Kwarto Para Sa Kabayan Kompleto Na Titira NalangYanbu, Household Items, SAR 800 / Kwarto Para Sa Kabayan Kompleto Na Titira Nalang